GES        Slovakia
Copyright © 2017 by GES Slovakia s.r.o. ·  Všetky práva vyhradené  · www.gesslovakia.sk · E-Mail: gesslovakia@gesslovakia.sk

Elektro:
Novinky
Vitajte na našich stránkach...
Ponúkame a zabezpečujeme:

* bezplatnú konzultačnú a poradenskú činnosť pri zabezpečovaní požadovaného diela v zmysle legislatívnych a právnych predpisov EÚ a STN.

* špecializujeme sa na komplexné moderné elektro-inštalačné a montážne práce elektrických rozvodov a zariadení podľa najnovších noriem v novostavbách a rekonštrukcie a modernizácie zastaraných objektov (bytov)

* Vykonávame montáž bleskozvodov spolu s vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky.

* ponúkame projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov

* vykonávame a vyhotovujeme revízie elektroinštalácií od jednoduchých bytových jednotiek, rodinných domov až po celé objekty (haly), taktiež revízie elektrických strojov a zariadení, ručného el. náradia

* Poskytujeme dodávky montážneho materiálu (svietidlá, káble, spojky a pod.)
Global Electro Systems
Elektroinštalácie pre Vás !!!