GES Slovakia
Copyright © 2017 by GES Slovakia s.r.o. ·  Všetky práva vyhradené  · www.gesslovakia.sk · E-Mail: gesslovakia@gesslovakia.sk

Elektro:
Global Electro Systems Slovakia s.r.o.

ČSA 11
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel: 00421 907 808 097
IČO: 51172429
Nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.
Číslo účtu:  SK42 8330 0000 0027 0131 5768
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

E-mail: gesslovakia@gesslovakia.sk
Web: www.gesslovakia.sk
konateľ: Marek Čiampor

Global Electro Systems
Elektroinštalácie pre Vás !!!